Đồ Chơi Vali Đất Nặn Khủng Long

359.000

Đồ chơi vali đất nặn khủng long gồm 28 chi tiết mô phỏng công viên kỷ Jura. Vali bao gồm mô hình các chú khủng long và đất nặn an toàn cho trẻ em. Đồ chơi giúp phát triển trí tưởng tượng, tăng vận động các ngón tay cho trẻ

Đồ chơi vali đất nặn khủng long
Đồ Chơi Vali Đất Nặn Khủng Long

359.000