Đồ Chơi Lego Lắp Ghép Xe Cứu Hỏa

199.000

Đồ Chơi Lego Lắp Ghép Xe Cứu Hỏa

Kỹ năng nổi bật như:

+) Tư duy logic

+) Khả năng nhận biết xe chuyên dụng cứu hoả và khả năng xử lý tình huống

Xe Xếp Hình Cứu Hỏa
Đồ Chơi Lego Lắp Ghép Xe Cứu Hỏa

199.000