Bộ Đồ Chơi Lắp Ghép Thành Phố Nhỏ

289.000

Bộ Đồ Chơi Lắp Ghép Thành Phố Nhỏ giúp bé tư duy trong quá trình lắp ráp mảnh ghép đồ chơi để tạo ra mô hình thành phố mà bé yêu thích. Sản phẩm có nhiều mảnh ghép khác nhau giúp các bé phát huy toàn diện khả năng tư duy logic, sáng tạo và hơn hết các bé cải thiện khả năng quan sát. 

Bộ Đồ Chơi Lắp Ghép Thành Phố Nhỏ

289.000